2002-03-20 Odluka Ustavnog suda RH broj U-I-597-2000, od 20. ozujka 2002