Povijest postrojbe

Na današnji dan 16.6.1887. osnovano je u Županji prvo vatrogasno društvo. U starim zapisima spominje se 1887 godina i požar u tvornici koji je progutao oblovinu, trupce i ostali materijal namijenjen za preradu u tanin, te je nakon toga požara u zgradi na početku glavne ulice današnjeg Velikog kraja kučnog broja 5 u gostionici «K zlatnom grozdu» koju je vodila gospođa Kamila Nemetz, prije 120 godina donijeta odluka o osnivanju vatrogasnog društva.

Na Osnivačkoj skupštini 16. lipanja 1887. kako stoji u knjizi «Zapisnik rada» položilo je upisninu od 39 izvršujučih, podupirujučih i utemeljujučih članova. Za predsjednika Skupštine izabran je Josip Benaković, a posao perovođe, današnjeg tajnika, povjeren je Vatroslavu Babicu.

Nakon što se zahvalio na časti (izboru) za predsjednika, Josip Benaković saopćio je sudionicima toga skupa da Frank Hepbourn iz svojih sredstava poklanja društvu 250 forinti. Tada je odlučeno da utemeljitelji uplaćuju 30, a podupirujući članovi 6 forinti godišnje u korist novoosnovanog društva. Tada je većinom glasova izabran i odbor za sastavljanje Pravila: Josip Benaković, Vladoj Brunschmid, Vatroslav Babić, Franjo Gaspari Vjekoslav Sommer.

Na kraju toga dokumenta, ispisanog čitkim rukopisom na deset strana, nalazi se datum: 5. srpanj 1887 (19 dana poslije održavanja Osnivačke Skupštine) i potpisi: Nadzapovjednik Josip Benaković, zapovjednik Franjo Tasch, tajnik Vatroslav Babić, odbornik Ferdo Molnar i geslo: «Jedan za sve a svi zajednoga U toj slozi Bog pomozi»

Rečena prava su odobrena odlukom Kraljevske hrvatsko – slavonske zemaljske vlade, Odjel unutarnji, broj 29092. u Zagrebu 17. rujna 1888. godine.

Nakon 195 dana od osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Županji prvi puta su izvršujući članovi DVD-a došli u priliku da gase požar.     Izbio je 28 prosinca u 8 sati izjutra na štaglju zadruge Razmanović u Piškorevcima današnja ulica Braće Radića. Tridesetak vatrogasaca je kablovima s teškom mukom ugasila po prvi puta požar u roku od pol ure.

1890 godine na sjednici Odbora, 15 siječnja prihvaćena je ponuda firme Knaut iz Beča za kupovinu štrcaljke uz cijenu od 450 forint. Ta štrcaljka, s cilinderom promjera 90 mm i dva šlaufa na sastavljanje i dan danas se čuva u spremištu DVD-a Županja, već godinama.

1893 godine 8. rujna, izvršena je posveta zastave. Predviđen je skup svih društava kod parobrodske stanice, a odatle se išlo s bakljama pred stan kume zastave Sofije Ceranić. Poslije posvete obavljen je defilej svih učesnika svečanosti ispred barjaka i kume. Svečanost je završena banketom u gostionici «Kraljević Marko».

Godine 1894 kod 41 člana DVD-a Županja, prema zaduženju, nalazila se sljedeća oprema: 41 kaciga, pet sabalja, četiri pojasa za sablju, deset pištaljki, četiri bandalira, 36 pojaseva, 20 sjekirica, osam fenjera, četiri spužve, četiri limena roga, 11 penjačkih užadi i druga sitna oprema. Zanimljivo je da u popisu inventara, po zaduženju članova, nema uniformi, a u spremištu od alata za gašenje požara se nalazila već spomenuta štrcaljka i ljestve.

1897. 3. siječnja poslije punih deset godina vatrogasci prvi puta svoju redovnu Skupštinu održavaju pod vlastitim krovom – u svome spremištu. Time su prestale selidbe iz gostione u gostionu, mjestima održavanja dotadašnjih sjednica Odbora i Skupština društva.

Nakon svih tih zbivanja i događanja oko osnutka DVD-a Županja u 19 stoljeću dat ćemo par riječi o radu društva u 20 stoljeću sve do domovinskog rata. Vatrogasci su u tom periodu početka 20 st. pored svojih dužnosti u gašenju požara pomagali pjevačkom društvo «Tomislav» u iznajmljivanju svoje gornje sale za pjevačke i diletantske vježbe. Vršili su nabavke vatrogasne opreme od buradi za vodu, a 1909 su nabavili hidrofor u čiju su čast priredili i veliku veselicu. Također u ono doba su vršili dodjelu priznanja za vjernost i požrtvovanje u društvu.     Za vrijeme I svjetskog rata nije održana niti jedna glavna Skupština pošto su članovi bili u vojsci. Prva glavna Skupština poslije rata održana je 1919 godine.

1921 godine pravovremenom intervencijom vatrogasaca lokaliziran je požar u Tvornici tanina, te je ravnateljstvo tvornice radi uspješnog ugašenog požara u društvenu blagajnu položilo 1000 kruna i poklonilo bure za vodu od 700 litara.     1931 godine izvršeno je prvo polijevanje ulica vodom od strane DVD-a kako bi se uklonila prašina.     Do drugog svjetskog rata i za vrijeme rata društvo je padalo više puta u teške situacije rasipanjem članstva, neimaštinom i drugim problemima.

1946 godine društvo je osnovalo Zdravstveni odjel, gdje je bilo 17 sestara polaznica tečaja. Iste te godine obnovili su limenu glazbu, također te godine su vršili pomoć u osnivanju vatrogasne postrojbe u šećerani današnjoj Sladorani sa ustupanjem prevozive šprice i svom pratećom opremom, te i u stručnoj obuci.

1962 izgrađen je sadašnji vatrogasni dom i to onaj vanjski koji je i danas u upotrebi. Tada su se uključili u izgradnju doma općina Županja, vatrogasna društva u cjelini, Osiguravajući zavod Vinkovci, prilozi radnih ljudi i pomoć tvornica Šećerane i dr. dok su članovi DVD-a pomagali dobrovoljnim radom. Izgradnjom doma riješena su tada pitanja održavanja vježbi operative i limene glazbe, vršenje stručnog osposobljavanja vatrogasaca i smještaj vatrogasne opreme.

U periodu od 1971 godine DVD-o Županja je učestvovalo u gašenju većih požara kao što su bili na ciglani Županja, mljekara «Pionir Županja», ciglana Cerna, 1973 gašenje suhih rezanaca industrije šećerane i tribina na stadionu Prve nogometne lopte u Hrvatskoj NK Graničara. Upravo u tim i ostalim intervencijama spašena je imovina neprocjenjive vrijednosti.

1987 godine svečano je obilježena 100-ta godina postojanja DVD-a Županja. Proslava je počela budnicom puhačkog orkestra, a zatim su građani imali priliku vidjeti defile vatrogasnih jedinica: na čelu kolone bile su zastave svih gostujućih društava, a zatim su slijedili ešaloni vatrogasaca a nazad je išla kolona crvenih u to doba suvremenih vatrogasnih vozila s pripadajućom opremom. Izdana je spomen knjiga „Sto godina DVD-a Županja i organiziranog vatrogastva opčine Županja”. Također je načinjen zajednički „tablo” DVD-a Županja sa aktivnim, pričuvnim i začasnim članovima DVD-a, te članovima limene glazbe.

1988 godine izgrađen je novi vatrogasni dom pozadi staroga s dvjema velikim garažama, velikom salom i holom, te učionom i sanitarnim čvorom. Tako je bilo riješeno čuvanje vozila i opreme od vremenskih nepogoda, te obavljanje teorijske i praktične nastave u učioni.

Nepune četiri godine iza te proslave došao je Hrvatski domovinski rat za ostvarivanjem nezavisnosti i samostalnosti Hrvatske. Nažalost u tom ratu koji je cijeloj Hrvatskoj nanio velike štete u ljudstvu i materijalnim dobrima nije obišao ni Županju. Tako je četničkim granatama iz BiH Županja bila preko 1000 dana pod općom opasnosti. U samom početku granatiranja nije pošteđen ni naš novosagrađeni vatrogasni dom u Županji. Dana 30. lipnja 1992 godine granatama iz Obudovca i Pelagića pogođena je cisterna od 30 000 litara nafte u samom krugu tadašnjeg Čazmatransa, a nalazila se ispred ulaznih kapija vatrogasnih vozila. U tom velikom požaru je u potpunosti izgorio tada novosagrađeni vatrogasni dom i stradala smrtno naša domarka Marija Šarić. Te posljedice rata naše društvo još uvijek osjeća jer su se sva novčana sredstva morala preusmjerivati na ponovo uređenje vatrogasnog doma a vrlo malo na kupnju suvremene opreme i vozila.

U 1997 godini došlo je do izdvajanja limene glazbe DVD-a Županja u Gradsku glazbu a to je učinjeno na samoj 110-oj godišnjoj Skupštini.

1998 godine DVD-o Županja je sudjelovalo na gašenju dva požara visokog rizika po ljude i materijalna dobra i to na rezervoaru mazuta d.d. «Slavonija» Županja i baze Osijek Koteks kod Stitara. Iste te godine došlo je i do boljih trenutaka u društvu jer se nakon dugog vremenskog perioda nabavilo navalno vozilo iz Njemačke preko Županjskog zeta Diter Bachhausa. Ne možemo a da ne kažemo da pored osnovne djelatnosti društva u gašenju požara, društvo je imalo intervencije i na spašavanju imovine od poplave koja se desila nakon obilne kiše 29. 06. 2001 godine u gradu Županja. U kompletnom sastavu DVD-o Županja je bilo mobilizirano u ispunpavanju podruma, kanala ulica i dvorišta kod građana a najveću aktivnost smo imali u spašavanju strojeva i uređaja u silosima «Slavonije» Županja, kako bi isti mogli što prije početi s prijemom žitarica od poljoprivrednih proizvođača. Također društvo je imalo veliku intervenciju u «Sladorani» Županja, gdje su sa zajedničkim snagama vatrogasaca «Sladorane» ispunpavali vodu iz podzemnog vitalnog postrojenja, zbog tehničke neispravnosti, a koji se nije smio potopiti nadolazećom vodom iz Save kako ne bi došlo do potpune obustave pogona u preradi šećerne repe. Intervencija je trajala 48 sati.

U 2002 godini dobivamo novo zapovjedno vozilo «Lada» od vatrogasne zajednice Vukovarsko srijemske, tako da nam se do tada stari vozni park popravio s jednim novim vozilom. Nakon dugih godina od uništenja doma u Domovinskom ratu, možemo reći daje 2004-te godine naše društvo sa svojim članovima i osobnim radom skoro u cijelosti dovelo novi dom iznutra u prvobitno stanjene tako da i dan danas u njemu boravimo i radimo. Također te godine smo formalno i pravno Rješenjem uspjeli vatrogasni dom s jednim djelom zemljišne čestice prepisati u vlasništvo DVD-a Županja. Isto tako smo dobili pravo prvenstva prolaza kroz ulaz «Komunalac», jer je ta čestica zemljišta pod njihovim vlasništvom. Na inicijativu DVD-a Županja uz pomoć grada Županja 2005. godine kupili smo auto ljestve dužine 32 + 2 m izvlačenja, tako da smo nabavkom ovih ljestava riješili problem pristupa na više objekte kojih u gradu ima sve više. Iduće godine na zamolbu DVD-a Županje od Državne uprave za zaštitu i spašavanje dobili smo novu hidrauličnu opremu Holmatro s škarama, razaporom i klipom za podizanje i razvlačenje tereta a u vrijednosti su oko 150 000,00 kn. Taj alat nam je neophodan u prometnim intervencijama a kojih je u današnje vrijeme sve više jer pokrivamo sve ceste bivše općine Županja, te auto cestu od Zelengaja do Bajakova. Moramo reći i to da nam je grad Županja upravo pred obilježavanje ove proslave uredio vanjsku stranu staroga i novoga doma žbukanjem i fasadom, obojili kapije i stolarije, te postavili nove okapnice i slivnike. Sada je dom dobio jednu kompaktnu cjelinu i lijep izgled u gradu Županja. Svima hvala koji su se poduzeli za ovo uređenje doma. Preostaje nam još uređenje unutarnjih garaža vozila i krovne konstrukcije prednjeg doma.